CONSULTATION CHARGES

कन्सलटेशन शुल्क
जर हाताचे विश्लेषण कढले तर

1) दोन्ही हातांचे वयोमानानुसार परिक्षण क¢ले जाते. वयोमानानुसार वर्तमानकाळ  व  भविष्यकाळाचे विश्लेषण कढले जाते. 

 . किंमत रु. 2500 (भारतामध्ये) युएसडी 50 (भारताबाहेर)

2) सखोल विश्लेषण

हा अहवाल तुम्हाला तुमच्या सर्व प्रकारच्या पैलूंवर ज्यामध्ये आरोग्य, आर्थिक,  कौटुंबिक जीवन, करियर, प्रेम आणि लग्न या गोष्टींचे  हात बघून विश्लेषण कढले जाते. सर्व प्रकारच्या गोष्टींवर उपायसुद्धा सूचविले जातील.

किंमत रु. 5000 (भारतामध्ये) युएसडी 100 (भारताबाहेर)

3) हस्तरेषाशास्त्र  हे नवरा व नवरी जे लग्न करणारे आहेत त्यांचे एकत्रित भविष्य जाणून घेण्यास उपयुक्त ठरते. दोघांचे एकत्रित जीवन हे यशस्वी किंवा अयशस्वी राहील त्यावर आमच्याकडे उपाय सूचविले जातील .


किंमत रु. 4000 (भारतामध्ये) युएसडी 75 (भारताबाहेर) 

Through Digital Camera or Mobile1
Three different Copies
A Clear image of Left hand
One Copy
A Clear image of both hands placed together like this
One Copy
A Clear image showing the profile of the left side of the dominant hand (Both hands)
Each one copy
A Clear Photo of Thumb like this
Each one copy
Copyright © 2017 palmistryresearch.com. All rights reserved. Design by Ultraliant Pvt Ltd
Ask Question