palmistry

वैदिक ज्योतिष


वैदिक ज्योतिष म्हणजे एक प्राचीन भारतीय विज्ञान आहे यामध्ये वेळेनुसार ग्रहांच्या हालचाली आणि ग्रहांची स्थिती स्पष्ट होत असून त्यांचा मनुष्य व इतर घटकांवरील प्रभावाचा अभ्यास केला जाऊ शकतो.वैदिक ज्योतिष शास्त्रात, ताऱ्यांच्या स्थितिचे अध्ययन करून हजारो वर्षांपासूनच्या ग्रहांच्या हालचालीवर अभ्यास होतो आणि नंतर यात राशी चिन्हांचा देखील समावेश झाला.वैदिक ज्योतिष शास्त्रानुसार 12 राशी चिन्हांचे एकूण २७ नक्षत्र तयार झालेत त्यात 9 ग्रह आणि 12 गृह , प्रत्येक गृह आणि ग्रह मानवी जिवनाच पैलू दर्शवतो.मनुष्याच्या जन्मानुसार 12 राशी ह्या 12 गृह आणि 9 ग्रहात विभागून जातात व  विविध गृहात बसतात , याच रचनात्मक स्थितीला जन्मकुंडली असे म्हणतात,  याच रचनात्मक स्थितीचा अर्थ आणि त्याचा प्रभाव  मनुष्य व इतर वस्तूंवर कसा होतो म्हणजेच वैदिक ज्योतिष शास्त्र होय.

Copyright © 2017 palmistryresearch.com. All rights reserved. Design by Ultraliant Pvt Ltd
Ask Question