palmistry

जन्म कुंडली


जन्मकुंडली , एक ज्योतिषशास्त्रीय आकृती किंवा तक्ता असते जी जातक जन्मावेळी सूर्याची, चंद्राची ,ग्रहांची स्थिती ,ज्योतिषविषयक पैलू आणि संवेदनशील घटना दर्शवते.जन्मकुंडली (Horoscope) हा शब्द 'ग्रीक' शब्दकोशातून घेण्यात आला आहे, यात "Hora" आणि "Scopos" म्हणजेच "Time(वेळ)" आणि "Observer(निरीक्षक)"

Copyright © 2017 palmistryresearch.com. All rights reserved. Design by Ultraliant Pvt Ltd
Ask Question